टॅगकट्टा - टॅग ग्रंथगंध प्रस्तुत - मुक्त संवाद/ चित्तरकथा - संध्या. ५ ते ७ ९ वे पुष्प 02-Dec-2017, Ambar Hall, Dr. Ghanekar Natyagruh BasementBACK

विविध भावाविष्कारांवर लेखन करणारे लेखक आणि चोखंदळ वाचक यांच्यातील सुसंवादाची साखळी कायम राखण्यासाठी टॅगकट्टा अंतर्गत नेहमीच विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. त्यातीलच एक उपक्रम म्हणजे टॅगकट्ट्यांतर्गत टॅगग्रंथगंध २ डिसेंबर २०१७ रोजी ९ वे पुष्प सादर करत असून वाचकांच्या भेटीला येत आहेत सुप्रसिद्ध लेखक व मानसोपचारतज्ञ डाॅ.आनंद नाडकर्णी व त्यांची मुलाखत घेणार आहेत सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक श्री.चंद्रकांत कुलकर्णी

Other Instructions

हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असून वेळेत सुरु होईल


Copyrights @2016. All rights reserved
Developed by Web Developers Pune