टॅगकट्टा - टॅग ग्रंथगंध - मुक्त संवाद/ चित्तरकथा संध्या ५ चाजता 05-Aug-2017, Dr. Kashinath Ghanekar Natyagruh (Mini), Thane at 5 pmBACK

विविध भावाविष्कारांवर लेखन करणारे लेखक आणि चोखंदळ वाचक यांच्यातील सुसंवादाची साखळी कायम राखण्यासाठी टॅगकट्टा अंतर्गत नेहमीच विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. त्यातीलच एक उपक्रम म्हणजे टॅगकट्ट्यांतर्गत टॅगग्रंथगंध ५ ऑगस्ट २०१७ रोजी सहावे पुष्प सादर करत असून वाचकांच्या भेटीला येत आहेत सुप्रसिद्ध लेखिका माननीय विजया वाड व त्यांच्याशी मुक्त संवाद साधणार आहेत टॅग च्या सभासद, सौ पल्लवी वाघ केळकर लेखनासाठी प्रोत्साहन देऊन नवीन लेखक निर्माण करण्याच्या दृष्टीने संपदा कुलकर्णी यांनी ‘चित्तरकथा’ ही संकल्पना टॅग परिवारात मांडली. या मध्ये दर महिन्याला ग्रंथगंध सदस्यांना 4 चित्रे दिली जातात आणि कोणत्याही चित्रांवर २० वाक्यांची कथा लिहायची. या उपक्रमा मध्ये या वेळी ज्या तीन चित्तरकथा निवडल्या जातील त्याचे अभिवाचन त्या त्या लेखकां कडून या कार्यक्रमात होणार आहे.

Other Instructions

हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असून वेळेत सुरु होईल. काही जागा निमंत्रितांसाठी राखीव


Copyrights @2016. All rights reserved
Developed by Web Developers Pune